Flashing Silicon Labs EFR32MG21 som SkyConnect og ZBDongle-E fra Home Assistant OS.

Flashing Silicon Labs EFR32MG21 som SkyConnect og ZBDongle-E fra Home Assistant OS.

Installer ”SSH & Web Terminal” fra Add-on Store og deaktiver ”Protection mode”.

Åben SSH & Web Terminal.

Paste / Indsæt I Terminal “Shift+Insert”
Copy / kopier i Terminal ”Shift+”Maker tekst””

Installer ”Universal Silicon Labs Flasher ” med flg. kommando:
pip install universal-silabs-flasher 

SkyConnect:

Download SkyConnect Firmware:
git clone https://github.com/NabuCasa/silabs-firmware.git 

Find den serielle sti til SkyConnect:
ls /dev/serial/by-id/usb-Nabu_Casa_SkyConnect*
fx:/dev/serial/by-id/usb-Nabu_Casa_SkyConnect_v1.0_02840d44e98cec1181ea6ce883c5466d-if00-port0

Før der Flashes skal Zigbee2MQTT eller ZHA stoppes.

Selve Flashing foregår med flg. kommando:
universal-silabs-flasher –device <serial-path> –baudrate 115200 –bootloader-baudrate 115200 \    flash –allow-cross-flashing –firmware <firmware-file>

Med serielle sti og fuld path til Firmware kunne det se således ud, det er RCP Multi-PAN Firmware der Flashes:
universal-silabs-flasher –device /dev/serial/by-id/usb-Nabu_Casa_SkyConnect_v1.0_02840d44e98cec1181ea6ce883c5466d-if00-port0 \
    –baudrate 115200 –bootloader-baudrate 115200 \
    flash –allow-cross-flashing –firmware /root/silabs-firmware/RCPMultiPAN/NabuCasa_SkyConnect_RCP_v4.1.4_rcp-uart-hw-802154_115200.gbl

ZBDongle-E:

Download ZBDongle-E Firmware:
git clone https://github.com/itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware.git 

Find den serielle sti til ZBDongle-E:
ls /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus*
fx:/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812164135-if00

Før der Flashes skal Zigbee2MQTT eller ZHA stoppes.

Selve Flashing foregår med flg. kommando:
universal-silabs-flasher –device <serial-path> –baudrate 115200 –bootloader-baudrate 115200 \    flash –allow-cross-flashing –firmware <firmware-file>

Med serielle sti og fuld path til Firmware kunne det se således ud, det er Router Firmware der Flashes:
universal-silabs-flasher –device /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812164135-if00 \
    –baudrate 115200 –bootloader-baudrate 115200 \
    flash –allow-cross-flashing –firmware /root/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware/Dongle-E/Router/Z3RouterUSBDonlge_EZNet6.10.3_V1.0.0.gbl